Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Oromo Community of Las Vegas

Hawaasa Ilmaan Gadaa

Blog

Blog

Ayyaana Guyyaa Gootota Oromoo/4/18/2012

Posted on April 19, 2012 at 3:50 AM

Hawaasni Oromoo Magaala Las Vegas guyyaa Ayyaana Goototaa Oromoo akkasumas wal-gahii hawaasicha kan waggatti guutummaa miseensota wajjiin al sadi'i gaggefamu giddu galessaa godhachuun Ebla 18, 2012 tti wal-gahii seena Hawaasa Oromoo magaala Las Vegas keessatti kanaan dura godhamee hin beeknee kan galmeessee dha. Akkasumas haalli sagantichi ittiin gaggefame haala boonsaa fi abdii tokkummaa ummata Oromootiif gahee guddaa kan taphatu ta'uun isaas yoom iyyuu kan dagatamuu miti. Hundumaa caalaa walitti dhufeenya Hawaasa Oromoo Magaala Las Vegas adda kan godhu amantaa fi haala siyaasa adda addaa kamiyyuu of keessaa kan qabuu ta'u iiyyuu xiyyeeffanna isaa tokkummaa fi obbolummaa ummata oromoo guddisuuf jaalala Obbolummaa tokko tokkoo miseensota Hawaasichaa keessatti godhisuu dha. Innis amanta ykn dhaaba siyaasa kami iyyuu deeggari, garuu Oromoon tokko ta'uu isaa hin dagatin isa jedhuudha. Kaayyon Hawaasicha dhaamsa kana guutummaa Hawaasa Oromoo iddoo gar garaa jiran hundumaaf dhaamsa kana dabarsuudhaa.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

257 Comments

Reply cisealm
6:03 PM on November 12, 2021 
Lasix
Reply cisealm
6:25 PM on November 12, 2021 
Lasix
Reply gowaerore
9:04 PM on November 12, 2021 
Priligy
Reply Viagra
6:34 AM on November 13, 2021 
Non Prescription Viagra Substitute
Reply Prednisone
7:07 AM on November 13, 2021 
Generic Macrobid Online
Reply gowaerore
1:23 PM on November 13, 2021 
Priligy
Reply qATmzSpQHMgnfe
12:12 AM on November 16, 2021 
dTxqujEQKfrVz
Reply Adermahah
12:46 AM on November 16, 2021 
Prednisone
Reply Zewjeadia
4:55 AM on November 21, 2021 
Companies That Sell Cialas cheap generic cialis
Reply undossy
5:58 PM on December 3, 2021 
gabapentin 300 mg
Reply plaquenil generic name
10:17 PM on December 3, 2021 
Viagra Prix
Reply plaquenil stock
2:03 PM on December 4, 2021 
Buy Prozac Mexico
Reply BlesteGef
4:10 PM on December 4, 2021 
plaquenil medication
Reply plaquenil covid19
12:12 AM on December 5, 2021 
Viagra En Pharmacie Tunisie
Reply BlesteGef
1:25 AM on December 5, 2021 
chloroquine vs plaquenil
Reply undossy
5:33 AM on December 5, 2021 
what are the side effects of gabapentin
Reply hydroxychloroquine 400 mg buy online
9:03 AM on December 5, 2021 
Generic Propecia 5mg Pharmacy
Reply updatty
3:20 AM on December 6, 2021 
cialis vs viagra
Reply undossy
9:45 PM on December 6, 2021 
neurontin 100 mg
Reply buy cialis uk
11:05 PM on December 6, 2021 
Xenical Son Prix